Modra razbora naseljuje počasi tekoče in stoječe vode v vzhodni Aziji .Tipično naravno okolje predstavljajo manjši, plitki gozdni potočki. Kombinacija šote in razpadanja drevesnega listja povzroča rjavo obarvanost vode. V plitkih predelih na dnu uspevajo vodne čaše in druge vodne rastline z manjšo potrebo po svetlobi. Velikost: do 4 cm Temperatura: 21 – 28 °C pH: 6.0 – 7.5 Trdota: 1 – 14 °GH Zadrževanje: sredina Min. velikost akvarija 50 L Zahtevnost nezahtevna


1.5